logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
62. ročník
2012/2013
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓      
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (49.4%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA                         
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR                         
BS  ✓                  ✓ 
DT  ✓                  ✓ 
KA                         
LC  ✓                  ✓ 
PT                         
RA  ✓                  ✓ 
RS                         
VK  ✓                  ✓ 
ZC  ✓                  ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV                         
KE GL                         
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO                         
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV                         
NR  ✓                  ✓ 
NZ  ✓                  ✓ 
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ  ✓                  ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE                         
ML            ✓           
PO  ✓                  ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓                  ✓ 
SK  ✓                  ✓ 
SL                         
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓                  ✓ 
VT  ✓                  ✓ 
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                         
NM                         
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓                  ✓ 
GA  ✓                  ✓ 
HC  ✓                  ✓ 
PN  ✓                  ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓                  ✓ 
ZA BY                         
CA  ✓                  ✓ 
DK                         
KM                         
LM                         
MT  ✓                  ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓                  ✓ 
TR  ✓                  ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓                  ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 71. ročník (školský rok 2021/2022)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Nitra, okres Nitra (adresa na zdieľanie: )
(26. 1. 2022)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Nicolas Molnár ZŠ,Cabajská 2, Nitra 6 6 6 18 Dáša Svoradová
Diana Pomikalová ZŠ s MŠ Viliama Záborského 6 6 6 18 RNDr. Alžbeta Lintnerová
3. Lucia Fernerová ZŠ sv. Vojtecha 6 6 5 17 Ing. Andrea Ňurcíková
Nina Jahnátková ZŠ Veľký Lapáš 5 6 6 17 Peter Havela
Lea Anna Krnčanová ZŠ, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce 5 6 6 17 Simona Szabová
Viktória Macáková ZŠ, Levická 903, Vráble 6 6 5 17 Katarína Horváthová
7. Daniela Ducháčková ZŠ sv. Svorada a Benedikta 4 6 6 16 Mgr. Jana Buffová
Karin Gödölle ZŠ sv. Vojtecha 6 6 4 16 Ing. Andrea Ňurcíková
Šimon Hrušovský ZŠ, Tulipánová 1, 949 01 Nitra 5 6 5 16 Mgr. Jozef Uhlár
Denis Pavlovič ZŠ Benkova 34, 94911 Nitra 5 5 6 16 Mgr. Ingrid Macáková
Filip Skalka ZŠ, Sokolníky 8, Podhorany 4 6 6 16 Mgr. Katarína Trímayová
Simon Svečula ZŠ, Tulipánová 1, 949 01 Nitra 5 6 5 16 Mgr. Jozef Uhlár
Joachim Šranko ZŠ sv. Vojtecha 6 6 4 16 Ing. Andrea Ňurcíková
14. Matthew Henčl ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 6 3 6 15 Ivan Runák
Dárius Ochotnický ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec 5 6 4 15 PaedDr. Eva Barboríková
Oscar Studený ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra 5 6 4 15 Mgr. Miroslav Boboň, PhD.
17. Matej Drábek ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 4 6 4 14 Michaela Kijácová
Jakub Ďuračka ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra 4 6 4 14 Mgr. Miroslav Boboň, PhD.
Juraj Kriško ZŠ, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce 5 5 4 14 Simona Szabová
Denis Malenký ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra 5 6 3 14 Mgr. Miroslav Boboň, PhD.
Marco Máté ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble 5 6 3 14 Mgr. Pavel Hegedüš
Lukáš Rosinský ZŠ Škultétyho ul 6 4 4 14 Lenka VatráLOVá
Michaela Žolnová ZŠ sv. Svorada a Benedikta 5 6 3 14 Mgr. Katarína Škultétyová
24. Martin Ďuriš ZŠ, Tulipánová 1, 949 01 Nitra 3 6 4 13 Mgr. Jozef Uhlár
Vojtech Kováč ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec 5 4 4 13 PaedDr. Eva Barboríková
Silvia Kováčiková ZŠ Fatranská 3 6 4 13 RNDr. Ivana Zahradníčková
27. Filip Botka ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 3 6 3 12 Ivan Runák
Laura Jamrichová ZŠ, Levická 903, Vráble 5 3 4 12 Katarína Horváthová
Alex Palka ZŠ Škultétyho ul 5 1 6 12 Lenka Vatrálová
30. Martin Bihány ZŠ, Sokolníky 8, Podhorany 5 0 6 11 Mgr. Katarína Trímayová
Oliver Silný ZŠ Fatranská 4 4 3 11 Mgr. Ingrid Turčeková
Tomáš Kyle Tomek ZŠ Fatranská 4 3 4 11 RNDr. Ivana Zahradníčková
33. Maxim Palka ZŠ Škultétyho ul 4 0 6 10 Lenka Vatrálová
Juraj Valenta ZŠ Benkova 34, 94911 Nitra 4 3 3 10 RNDr. Zuzana Rampašeková, PhD.
35. Amanda Komáromyová ZŠ Klasov 20 2 1 6 9 Oľga Mederlyová
Oliver Kuchař ZŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce 4 0 5 9 Kristína Káčerová
Michaela Visolajská ZŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce 4 1 4 9 Kristína Káčerová
ostatní riešitelia
38. Martin Kohút ZŠ, Zbehy 661 2 0 6 8 Mgr. Lenka Madejová
Jakub Medňánsky ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble 4 1 3 8 Dagmar Andová
Ester Pénteková ZŠ Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce 4 0 4 8 RNDr. Adriana Demová
Michaela Polyáková ZŠ - Beethovenova 11, Nitra 5 2 1 8 Mgr. Jana Maninová
Ivan Vilina Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 4 0 4 8 Daniel Antalík
43. Martin Spišák Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 2 3 2 7 Daniel Antalík
Anton Štefanka ZŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce 3 0 4 7 Blanka Sabolíková
45. K. Š. ZŠ, Levická 903, Vráble 3 0 3 6 RNDr. Katarína Horváthová, PhD.
46. Simona Froncová Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 0 0 0 0 Daniel Antalík