logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
62. ročník
2012/2013
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓      
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (49.4%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA                         
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR                         
BS  ✓                  ✓ 
DT  ✓                  ✓ 
KA                         
LC  ✓                  ✓ 
PT                         
RA  ✓                  ✓ 
RS                         
VK  ✓                  ✓ 
ZC  ✓                  ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV                         
KE GL                         
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO                         
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV                         
NR  ✓                  ✓ 
NZ  ✓                  ✓ 
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ  ✓                  ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE                         
ML            ✓           
PO  ✓                  ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓                  ✓ 
SK  ✓                  ✓ 
SL                         
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓                  ✓ 
VT  ✓                  ✓ 
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                         
NM                         
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓                  ✓ 
GA  ✓                  ✓ 
HC  ✓                  ✓ 
PN  ✓                  ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓                  ✓ 
ZA BY                         
CA  ✓                  ✓ 
DK                         
KM                         
LM                         
MT  ✓                  ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓                  ✓ 
TR  ✓                  ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓                  ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 71. ročník (školský rok 2021/2022)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
BJ
HE
KK
LE
ML
PO
PP
SB
SK
SL
SP
SV
VT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z8, kraj Prešov, okres Poprad (adresa na zdieľanie: )
(12. 4. 2022)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Michal Guzy ZŠ, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry 6 5 6 17 Miloslav Cisko
2. Jozef Pažitný Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 6 5 5 16 Rožárová
3. Jakub Gunár SŠ, Letná ulica 3453/34, Poprad - ZŠ s MŠ 6 6 1 13 PaedDr. Eva Petlánová
4. Diana Bendíková ZŠ, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad 6 4 1 11 Jana Skoková
Júlia Body ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 832/21, 058 01 Poprad 6 5 0 11 RNDr. Mária Matonoková
Michal Dudjak Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 0 6 5 11 Martina Nesládeková
Matej Dunajčan ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Poprad - Matejovce 6 4 1 11 Mgr. M. Kundrata
Michaela Plšíková Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 0 6 5 11 Tobisová Zuzana
9. Martin Nesládek Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 1 6 3 10 Martina Nesládeková
Michael Suranovský ZŠ, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad 6 4 0 10 Jana Skoková
11. Jakub Ľach ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica 0 4 5 9 Ing. Alena Tekelová
Branislav Rak ZŠ s MŠ, Ždiar 255 4 5 0 9 Ivana Kulíková
Sandra Vaverčáková Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 0 4 5 9 Rožárová
ostatní riešitelia
14. Miloš Čičmanec Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 3 4 0 7 Martina Nesládeková
Viktória Švagerková ZŠ s MŠ, Školská 42/22, 059 19 Vikartovce 0 6 1 7 Anna Dubrovčáková
16. Matúš Starigazda ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy,Svit, Mierová 134 6 0 0 6 Ing. Viera Oleárová
17. Karolína Habiňáková ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad 1 3 1 5 Michaela Kollárová
Viktor Rosipal ZŠ, Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad 0 5 0 5 Eva Neupaverová
Monika Šallingová ZŠ, Komenského 2, 059 21 Svit 0 5 0 5 Mgr. Lucia Harhovská
Richard Šebest ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica 0 4 1 5 Ing. Alena Tekelová
Ema Šustrová ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad 0 5 0 5 Ľubomír Šegla
22. Ema Lukáčová ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad 0 3 1 4 Michaela Kollárová
Daniela Nečesaná ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy,Svit, Mierová 134 0 4 0 4 Mgr. Zuzana Stoklasová
Juraj Novák ZŠ s MŠ, Ždiar 255 0 4 0 4 Ivana Kulíková
Radoslava Pavlovská ZŠ, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad 0 4 0 4 Jana Skoková
Sofia Ruttkayová ZŠ, Komenského 2, 059 21 Svit 0 4 0 4 Mgr. Lucia Harhovská
Michaela Šelengová ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré 0 4 0 4 Mgr. Jitka Šafranková
Šarlota Zamišková ZŠ, Komenského 2, 059 21 Svit 0 4 0 4 Mgr. Lucia Harhovská
29. Vanesa Bujnovská ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 832/21, 058 01 Poprad 0 3 0 3 Veronika Rečičárová
Miriam Kesterová ZŠ s MŠ, Školská 42/22, 059 19 Vikartovce 0 3 0 3 Anna Dubrovčáková
31. Ondrej Pavliga ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré 0 2 0 2 Mgr. Jitka Šafranková
Dominika Vallušová ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad 1 0 1 2 Pavel Hovorka
Gabriel Zavacký ZŠ s MŠ, Ždiar 255 0 2 0 2 Ivana Kulíková
34. Jakub Citriak ZŠ s MŠ, Školská 42/22, 059 19 Vikartovce 0 0 0 0 Anna Dubrovčáková