logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2022
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
62. ročník
2012/2013
63. ročník
2013/2014
64. ročník
2014/2015
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
 
 

kompletnosť dát

krajské kolá
krajABCZ9
BA  ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB  ✓   ✓   ✓      
KE  ✓   ✓   ✓   ✓ 
NR  ✓   ✓   ✓   ✓ 
PO  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT  ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓   ✓   ✓   ✓ 

okresné kolá (49.4%)
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5
BA BA I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BA V  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
MA                         
PK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SC  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BB BB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
BR                         
BS  ✓                  ✓ 
DT  ✓                  ✓ 
KA                         
LC  ✓                  ✓ 
PT                         
RA  ✓                  ✓ 
RS                         
VK  ✓                  ✓ 
ZC  ✓                  ✓ 
ZH  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZV                         
KE GL                         
KE I  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE II  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE III  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KE IV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KS  ✓                  ✓ 
MI  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RV  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SN  ✓                  ✓ 
SO                         
TV  ✓                  ✓ 
NR KN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LV                         
NR  ✓                  ✓ 
NZ  ✓                  ✓ 
SA                         
TO                         
ZM                         
PO BJ  ✓                  ✓ 
HE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
KK  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
LE                         
ML            ✓           
PO  ✓                  ✓ 
PP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SB  ✓                  ✓ 
SK  ✓                  ✓ 
SL                         
SP  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SV  ✓                  ✓ 
VT  ✓                  ✓ 
TN BN  ✓                  ✓ 
IL  ✓                  ✓ 
MY                         
NM                         
PB  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PD  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
PE  ✓                  ✓ 
PU  ✓                  ✓ 
TN  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
TT DS  ✓                  ✓ 
GA  ✓                  ✓ 
HC  ✓                  ✓ 
PN  ✓                  ✓ 
SE  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
SI  ✓                  ✓ 
TT  ✓                  ✓ 
ZA BY                         
CA  ✓                  ✓ 
DK                         
KM                         
LM                         
MT  ✓                  ✓ 
NO  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
RK  ✓                  ✓ 
TR  ✓                  ✓ 
TS  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
ZA  ✓                  ✓ 
krajokresZ9Z8Z7Z6Z5

Poradia MO, 71. ročník (školský rok 2021/2022)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CPS
IMO
MEMO
EGMO
 
kraj:
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
 
okres:
DS
GA
HC
PN
SE
SI
TT
 
kategória:
Z9
Z8
Z7
Z6
Z5
 

okresné kolo, kategória Z5, kraj Trnava, okres Galanta (adresa na zdieľanie: )
(26. 1. 2022)

menoškola1.2.3.tútor
úspešní riešitelia
1. Dávid Mátyás Csomó ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 6 6 6 18 Elvira Daru Bertalan
Ádám Krommer ZŠ Sándora Petőfiho s MŠ s vvjm, 925 21 Sládkovičovo, Richterová 1171 6 6 6 18 Csilla Tánczosová
3. Sára Szedlák ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 6 6 5 17 Mgr. Gabriella Szedlák
4. Maryna Babyshenko ZŠ Veľké Úľany 6 5 5 16 Mgr. Marcela Švanczárová
Soňa Fojtová ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 4 6 16 Mgr. Monika Bábiková
Martin Kajan ZŠ s materskou školou Karola Kuffnera ako organizačná zložka spojenej školy 6 4 6 16 Silvia Prelovská
Simona Krajčírová ZŠ s materskou školou Karola Kuffnera ako organizačná zložka spojenej školy 6 4 6 16 Mariana Kramárová
Sabina Križanová ZŠ s materskou školou Karola Kuffnera ako organizačná zložka spojenej školy 6 4 6 16 Silvia Prelovská
Olívia Práznovská ZŠ Juraja Fándlyho 6 4 6 16 Eva Kubicová
10. Barbora Bábiková ZŠ Gejzu Dusíka 6 3 6 15 Mgr. Elena Zboranová
Juraj Cetli ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 6 4 5 15 Elivra Daru Bertalan
Á. G. ZŠ s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 6 3 6 15 Alžbeta Takácsová
Ákos Rigó ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 3 6 6 15 Elvira Daru Bertalan
Zoja Števková ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 4 5 15 Ing. Marta Roštáková
Patrik Varga ZŠ s materskou školou, Sem zadajte adresu školy 6 4 5 15 Eva Lovasová
16. Simona Červeňanská ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 6 4 4 14 Mgr. Eva Hradská
Michal Ďuriš ZŠ Juraja Fándlyho 6 4 4 14 Milan Oravec
Miloš Hracho ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 6 4 4 14 Mgr. Eva Hradská
Diana Madajová ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 4 4 14 Mgr. Monika Bábiková
René Štefkovič ZŠ s materskou školou, Sem zadajte adresu školy 6 4 4 14 Eva Lovasová
Matej Vranka ZŠ Juraja Fándlyho 6 4 4 14 Milan Oravec
22. Alexander Michalec ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 6 3 4 13 Mgr. Jaroslav Plank
23. András Radványi ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 6 0 6 12 Mgr. Gabriella Szedlák
Maximilian Zsille ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta 6 0 6 12 Elvira Daru Bertalan
25. Andrea Čižmárová ZŠ Vinohrady nad Váhom 6 0 5 11 Jana Kabátová
Daniel Prelovský ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 4 3 4 11 Mgr. Jaroslav Plank
27. Nela Karmažínová Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď 6 0 4 10 Zuzana Ambrušová
L. M. ZŠ s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 6 0 4 10 Alžbeta Takácsová
Daniel Majo ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 0 4 10 Ing. Marta Roštáková
Tiffany Nagyová ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 6 0 4 10 Mgr. Ľudovít Hlaváč
Júlia Valachová Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď 6 0 4 10 Zuzana Ambrušová
32. Ema Bokorová ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 0 3 9 Ing. Marta Roštáková
A. D. ZŠ s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Nagymácséd 3 0 6 9 Alžbeta takácsová
Filip Greško ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 0 3 9 Mgr. Monika Bábiková
Viktória Hanáková ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 1 4 4 9 Ing. Marta Roštáková
Filip Kašuba ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 6 0 3 9 Ing. Marta Roštáková
Sebastian Mile ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 6 3 0 9 Mgr. Radka Vrabcová
ostatní riešitelia
38. Dominika Skutilová ZŠ Juraja Fándlyho 1 3 4 8 Eva Kubicová
39. Sophia Bacigálová ZŠ, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany 0 0 4 4 Ing. Marta Roštáková
40. Michal Kováč ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta 0 3 0 3 Mgr. Ľudovít Hlaváč
41. Barbora Maďarová ZŠ s materskou školou, Sem zadajte adresu školy 0 0 0 0 Eva Lovasová